Silniki lotnicze

Zajęcia są prowadzone w 4-tym semestrze w wymiarze 3 godz. wykładu.

Tematyka wykładów:

Wiadomości wstępne dotyczące napędów i silników lotniczych. Ciąg niezbędny do lotu samolotu i śmigłowca.

Rodzaje silników stosowanych w napędach lotniczych. Termodynamiczne zasady zamiany ciepła na pracę w silnikach cieplnych. Rodzaje paliw i procesy spalania w silnikach lotniczych.

Tłokowe silniki lotnicze ze szczególnym uwzględnieniem silników śmigłowcowych. Podstawy działania silnika tłokowego. Charakterystyki i wskaźniki silnika tłokowego, elementy współpracy silnika z wirnikiem nośnym śmigłowca. Tłumienie drgań i wibroizolacja silników. Lotnicze silniki przepływowe i rakietowe ze szczególnym uwzględnieniem silników śmigłowcowych. Rodzaje przepływowych silników lotniczych. Termodynamiczno - przepływowe podstawy działania silników przepływowych. Silnik rzeczywisty. Silnik śmigłowcowy z oddzielną turbiną napędową. Charakterystyki i wskaźniki silników przepływowych. Współpraca silnika turbinowego z wirnikiem nośnym śmigłowca i śmigłem reakcyjnym. Elementy budowy i konstrukcji podstawowych podzespołów śmigłowcowego silnika turbinowego. Aparatura kontrolna i sterująca. Osprzęt silnika turbinowego. Sposoby ograniczania drgań elementów silników i zabudowa silników w samolotach i śmigłowcach. Kierunki rozwoju silników i napędów śmigłowców.

Student wykonuje 2 prace kontrolne związane tematycznie z treścią wykładu.

Opracował: dr inż. Stefan Fijałkowski